Wskazówki dla gospodyni

Jak wyczyścić kaptur w kuchni

Aby wyczyścić i wyczyścić okap w kuchni, należy go najpierw zdemontować. Tylko w stanie rozłożonym możliwe będzie całkowite usunięcie zanieczyszczeń, w tym sadzy i smaru. Rozmontuj urządzenie w stanie rozłączonym. Najważniejszą rzeczą jest zdjęcie kratki, która zamyka filtry powietrza, ale podczas ogólnego czyszczenia można również zdemontować rurę podłączoną do kanału.
Czytaj Więcej